Шумоизолация и звукоизолация

Каква е разликата между звукоизолация и шумоизолация? Двата термина се използват широко в нашето ежедневие като взаимозаменяеми. Звук е термин използван за описание на физическия вълнови феномен, докато шум е термин използван за описание на нежелан, неприятен или дразнещ звук или комбинация от звуци. В този ред на мисли и любимата ни песен може да се възприеме като шум, ако я пуска съседа ни в 3 през нощта.

Шумоизолацията, за разлика от акустичната обработка, има за цел да ограничи разпространението на звука в помещение с твърди граници и по този начин да ограничи преминаването на звука в съседни стаи. При проектиране и изграждане на шумоизолация, трябва да се има предвид че колкото по-тежка е звукоизолационната конструкция, толкова по-висок е нейния индекс на звукоизолация. Шумоизолационните конструкции могат да се разделят на два основни типа, в зависимост от източника на шум, който трябва да ограничават: въздушен и структурен.

Шумоизлоация от въздушен шум цели предотвратяване на предаването на шум през въздушна среда между съседни помещения. Типичен пример за това са говор  или работа на агрегат в съседно помещение. При разпространението си звука неизменно среща преградата на съответното помещение. Ако тази преграда не притежава достатъчен индекс на звукоизолация, голяма част от звуковата енергия ще премине в съседното помещение. За ограничаване на разпространението на шум по въздушен път се използват различни шумоизолационни конструкции като предстенни обшивки, и преградни конструкции. Определящо за звукоизолационните качества на шумоизолацията са използваните материали, но и тяхното изпълнение. Шумоизолацията от въздушен шум трябва да обхване цялата стая, а не само стената или тавана граничещ с източника на шум. Това е наложително поради предаването на шума по конструкцията на сградата и излъчването му от всички повърхности на стаята. Последното е особено валидно в сгради с железобетонна конструкция.

Шумоизолацията за структурен или ударен шум има за цел да огранични предаването на звук в твърда среда. Типичен пример за това е тропането и шума от ходене по под, който се предава и излъчва от тавана на долното жилище или импулсни шумове генерирани от производствено и индустриално оборудване. Намаляването на ударния шум става с меки материали с високи загуби. Такива са специализираните битумни звукоизолационни мембрани, които имат много високи вътрешни загуби. На пазара се предлагат широк кръг от такива материали и нашата задача е да изберем най-добрия материал на базата на обективни технически параметри и цена, съобразно Вашия бюджет.

Обикновено хората нуждаещи се от шумоизолация очакват, че след изпълнението на предписанията на инженер акустик, звука ще изчезне напълно. Практическите ограничения обаче налагат звукът да намалее. Нашата задача е да проектираме и изпълним шумоизолация, в зависимост от източника на шум и текущото състояние на помещението. Важно е да се знае, че борбата с шума е най-ефективна при източника. Ако веднъж шума е излъчен, в последствие е много трудно да се ограничат всички пътища за неговото разпространение и последващите мерки по шумоизолация са много по-трудоемки и скъпи.

Основните термини и насоки в звукоизолацията на съвременни жилища сме се постарали да изложим накратко в публикацията „Звукоизолация в жилища“.

Вашият коментар