Европейски програми

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност,
настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Бенефициент: Стивокс ЕООД

Обща стойност: 10000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.
Начало: 11.08.2020г.
Край: 11.11.2020г.