Кои сме ние?

Преди 1991г. основателя на фирмата инж.Стойчо Христев (1947-2014) работи в Институт по Радио Електроника и Технологии, първоначално като научен работник, а в последствие и като ръководител секция Електроакустика.

През периода 1991 до 1994г. инж.Христев се занимава с разработка на пиезоакустични преобразуватели, рупорни високоговорители и други акустични и електроакустични устройства.

Фирма Стивокс е регистрирана от инж.Стойчо Христев през 1994г., като първоначално се занимава с разработка, внедряване и производство на електроакустични преобразуватели, високоговорители и озвучителни тела. Разработените в този период рупорни високоговорители се произвеждат и в момента и могат да се видят  като част от окомплектовката на сигнално охранителни и пожаро известителни системи в цялата страна. Дейността на Стивокс постепенно се измества към архитектурната акустика и шумоизолацията, като към момента тези дейности заемат около 90% от общата дейност на фирмата.

Стойчо Христев бе член на AES – международна Асоциация на аудио инженерите, Секция Акустика към Федерация на Научно Техническите Съюзи, където има представени няколко публикации. Член бе и на Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране (КИИП).

Ивайло Христев започва активно работа във фирмата от 2006г, когато завършва магистърската си степен в ТУ-София, специалност Електроника. От тогава и участва активно в проектите на фирмата. През 2013г. получава своята втора магистърска степен по „Инженерна Акустика“ от Датския Технически Университет – Копенхаген. Член е на AES – международна Асоциация на аудио инженерите,  Секция Акустика към Федерация на Научно Техническите Съюзи, където има представена една публикация и на ASA – Асоциация на Акустиците в Америка. Член е на Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране (КИИП) и притежава свидетелство за ограничена проектантска правоспособност.