Виброизолация

Виброизолацията, за разлика от шумоизолацията, намалява предаването на вибрации в твърди тела и конструкции. Вибрациите на са чуваеми като звука, но предадени по конструкции на сгради могат да бъдат излъчени като шум в други помещения. Предаването на вибрации в твърди тела е много ефективно и с минимални загуби, поради което нежелан звук може да се излъчи през няколко помещения обикновено с много ниска честота. Типичен пример за подобно излъчване е на вибрации породени от големи машини, например чилъри и компресори от климатични инсталации. Същите обикновено се монтират на покривите на сградите. Освен собствения шум, който излъчват, тези машини предават вибрациите на конструкцията на сградата.

Виброизолационните материали използвани за изолация на тези машини и агрегати най-често не са достатъчни. Те се инсталират по общо предписание и не са съобразени с нивото на вибрации на конкретната машина, теглото й и режима на работа. Допълнително за виброизолация обикновено се използват битумни мембрани и микропорести полимери. Тези материали осигуряват ефективна изолация при високи честоти; допълнително тези материали силно променят свойствата си и се втвърдяват при ниски температури. За ниски честоти, каквито присъстват в работата на големи агрегати и компресори, се налага използването на пружинни изолатори. Конкретните параметри на виброизолационните материали и конструкции е най-добре да се определят след измерване на място.
Стивокс работи с висококачествени виброизолационни материали на фирма – Италия. За цени на конкретни модели изолатори, моля свържете се с нас.