Акустична обработка

Под акустичната обработка или акустика на помещение се разбира намаляване или контролиране на отраженията с цел постигане на оптимални акустични параметри в помещението. Оптималната акустична среда на едно помещение се определя от обема и предназначението му. Много често в помещенията в които живеем или работим има акустични дефекти, които правят невъзможно да се води разговор или дори да се стои продължително време. Дълго време на реверберация и флатер ехо са типични проблеми на помещения без акустична обработка. Допълнително необработеното помещение е много шумно, тъй като излъчената от източниците на шум звукова енергия остава в помещението и претърпява множество отражения. Това води до високо ниво на шума и бърза умора.
Добра акустика на едно помещение се постига чрез поглъщане или разпръсквнае (дифузия) на звуковата енергия. При налично твърде много звукопоглъщане, стаята става глуха и нормален разговор се води трудно. Лекторът трябва да говори по-високо от нормалното, което води до изморяване. За това е важен баланса между звукопоглъщане и дифузия.
При кина и помещения за Hi-Fi музика е добре да се осигури ниско време за реверберация, т.е. приглушено помещение.
Звукопоглъщането се извършва от устройства трансформиращи звуковата енергия, например в топлинна. Такива устройства се наричат звукопоглътители или абсорбери на звук. Пример за материали притежаващи звукопоглъщащи свойства са меките материи, например мокет и плюшени завеси.