Индустриални обекти и шумоизолация

Следват някои от индустриалните обекти основно с реализирани шумоизолации.

Чилър на офис и жилищна сграда в кв.Лозенец.
След инсталирането на климатичната инсталация на покрива на сградата, се получават оплаквания от живущите на последния етаж. Оплакванията са за високи нива на шума особено през горещите месеци. Шума и вибрациите от работата на климатика се предават директно върху конструкцията на сградата. Оригиналните, доставени с чилъра, гумени подложки не са ефективни, особено за ниски честоти. Това наложи промяна на металната конструкция държаща агрегата. Върху променената конструкция бяха инсталирани пружинни демпфери, осигуряващи механично развръзване и виброизолация. Допълнително тръбните връзки бяха прекъснати и бяха монтирани гумени меки връзки осигуряващи механично развръзване на вибриращия агрегат от конструкцията на на сградата. Като резултат излъчвания шум в апартамента отдолу намаля до незначителен без интервенции по апартамента. Борбата с шума е най-ефективна при източника и спестява инвестицията в допълнителна звукоизолация. Следващите снимки показват някои от ключовите моменти на реализацията.

Шумоизолация чилърШумоизолация чилърШумоизолация чилърШумоизолация чилърШумоизолация чилърШумоизолация чилърШумоизолация чилърШумоизолация чилър