Публикации

Презентации към курса „Основи на архитектурната акустика“ в УАСГ:
„1. Физическа акустика“
„2. Психоакустика“
„3. Основни понятия и величини в архитектурната акустика“
„4. Методи за определяна на параметрите на звуково поле“
„5. Фактори определящи акустиката на зали“
„6. Изисквания към акустиката на помещения“
„7. Звукоизолационни материали и конструкции“
„8. Звукопоглъщащи материали и конструкции“
„9. Основни методи за оразмеряване на звукоизолацията от въздушен шум“
„10. Разпръскване на звука; звукова дифузия“
„11. Защита от градски шум“
„12. Методи за проектиране на зали с естествена акустика“
„13. Методи за проектиране на зали с електроакустични системи“
„14. Студия“
„15. Акустика на жилищни помещения“

„Учебник „Архитектурна акустика автор инж.Стойчо Христев“

Учебник „Електроакустика“ автор инж.Стойчо Христев:
„Част 1.“
„Част 2.“
„Част 3.“
„Част 4.“
„Част 5.“

Статия третираща основните проблеми и параметри на звукоизолацията в съвременни жилища:
„Звукоизолация в жилища“