Услуги

Ние сме инженерна фирма и предлагаме услуги в почти всички области свързани със звук и вибрации. Това включва изготване нa проект и физическа реализация на решението, но също и авторски контрол и надзор в следните области:

 • Озвучителни системи:
 • маскиране на звук и говор;
 • фонова музика;
 • кино звук: Dolby, THX, DTS;
 • оповестяване;
 • евакуационни системи;
 • Възпроизвеждане на музика;
 • Преводачески системи.

Нашите услуги намират приложение в почти всички области от ежедневието. Ето и някои от тях.

 • Домашни потребители – акустична обработка и шумоизолация.
 • Домашни аудио системи – висококачествено озвучаване и домашни кина.
 • Офисни пространства – звукоизолация и акустична обработка.
 • Индустриални зони – звукоизолация и намаляване на излъчвания шум.
 • Учебни заведения (детски градини и училища) – акустична обработка и обезшумяване; фоново озвучаване и аварийно оповестяване.
 • Заведения – фоново и парти озвучаване; акустична обработка и обезшумяване.
 • Кина и театри – акустично оформление и озвучаване.
 • Спортни и многофункционални зали – акустично оформление и озвучаване.

Ако имате въпроси или допълнения – не се притеснявайте да се свържете с нас.