Религиозни центрове

Социално просветен център – София

Акустично проектиране и озвучаване на религиозен социално-просветен център. Изискванията към акустиката са за достатъчно време за реверберация за да се осигури желания ефект от религиозната музика и в същото време осигуряване на речева разбираемост необходими за водене на притчи и дискусии. В хода на проекта бяха проектирани серия звукопоглътители интегрирани в интериора и осигуряващи широколентово или нискочестотно поглъщане. 

Катедрален храм “Христос спасител” – гр.Видин

Акустично проектиране и озвучаване на катедрален храм.  Озвучителната система включва излъчватели с висока насоченост система микрофони с цифров пулт. Изрично бе отправено изискване за за лесно и интуитивно управление на функциите на системата. И тук бяха проектирани серия звукопоглътители интегрирани в интериора и осигуряващи широколентово или нискочестотно поглъщане.